ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกร็ดความรู้
dot
bulletการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
bulletเตรียมพร้อมก่อนสอบ
bulletเตรียมร่างกายก่อนสอบพลศึกษา
bulletสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเตรียมทหาร
bulletคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเตรียมทหาร
bulletการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletทุนการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ
dot
มาตรฐานอินเทลคาเด็ท
dot
bulletระบบเกียรติศักดิ์
bulletความคุ้มค่าของนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletระบบคุณธรรม จริยธรรม
dot
คอร์สเรียน
dot
bulletหลักสูตร เตรียมความพร้อม สอบนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2558
bulletหลักสูตร กวดเข้มข้นปิดเทอม ตุลาคม 2557
bulletคอร์ส เปิดเทอม 1 ( 14 มิ.ย. - 13 ก.ย.57)
dot
Link
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletคอร์ส รับรอง


สิทธิประโยชน์ของนักเรียนเตรียมทหาร

ข้อดีของการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

- ขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารทางราชการจะสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนให้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และเมื่อขึ้นเหล่าแล้ว ทางราชการจึงจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
- นักเรียนจะได้รับเครื่องแบบ อุปกรณ์การศึกษา หนังสือและของใช้ต่าง ๆ ตามสิทธิ์แต่ละชั้นปี
- นักเรียนจะสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและยังสามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก
- นักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนทุกเดือน หากได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเรียนบังคับบัญชาก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มตามอัตราตำแหน่งนั้น ๆ
- มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
- มีทุนอุดหนุนการศึกษาสนับสนุนผู้ที่เรียนดีและมีความประพฤติดีเป็นจำนวนมาก
- มีทุนสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น
- เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีและร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา
- มีโอกาสได้รับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ

 สิทธิประโยชน์ เมื่อสำเร็จการศึกษา
1. รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรี
3. บรรจุเข้าทำ งานในเหล่าทัพตามความรู้ความสามารถ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Intelcadet
ที่อยู่ :  เลขที่ 100/8-9 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ตำบล :  อ้อมใหญ่ อำเภอ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม     รหัสไปรษณีย์ : 73160
เบอร์โทร :  02-8114145     มือถือ :  081-551-6688
อีเมล : kim_eei@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.intelcadet.com

 

สถาบันกวดวิชาเข้านายร้อยตำรวจหญิง และเตรียมทหารที่มีระบบการจัดการที่ดีที่สุด